Miskolc Holding Zrt.

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.

Tevékenység: 

Városi tulajdonú ingatlanvagyon kezelése és hasznosítása, miskolci Ipari Park menedzselése, városrehabilitációs projektek megvalósítása.

A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Miskolc Megyei Jogú Város forgalomképes ingatlanvagyonának kezelője, az észak-magyarországi régió stabil, dinamikusan fejlődő vállalkozása.
A részvénytársaság jelentős feladatokat lát el Miskolc város ingatlanvagyonának fejlesztésében, állagának megóvásában, valamint új beruházások beindításában a finanszírozástól a kivitelezésen át az értékesítésig. Műszaki tevékenységének hagyományos részét képezi a meglévõ ingatlanvagyon szükség szerinti, illetve tervszerű karbantartása, felújítása, esetleges bontása.

Tevékenységi körébe tartozik:

  • Lakásgazdálkodás
  • Az önkormányzati tulajdonú helyiségek és földterületek hasznosítása, bérbeadása
  • Társasházkezelés
  • Ingatlanfejlesztés
  • Ingatlan nyilvántartás
  • Ingatlanforgalmazás és közvetítés
Elérhetőségek: 
Cím: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 78.
Telefon: 46/516-200, Fax: 46/516-201

 

Rövid cégtörténet: 

1949.
Állami tulajdonú Ingatlankezelő Vállalat megalapítása a miskolci ingatlanvagyon kezelésére

1993.
Az ingatlan vagyon önkormányzati tulajdonba adása kapcsán Miskolc MJV Önkormányzata a Vállalat átalakításával létrehozta az új működtetési formájú részvénytársaságot

2006. július 6.
A tulajdonosi jogokat a
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

Küldetés: 

Társaságunk küldetése a lakosság és megrendelõink felelősségteljes szolgálata, melyet üzleti partnereinkkel a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködéssel, Miskolc város érdekeinek szem előtt tartásával végzünk. Célunk, a városfejlesztési stratégiával azonosulva egyre magasabb szakmai igényességgel végezni az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítását és fejlesztését, városunk értékeinek megóvását, folyamatos gyarapítását, az életkörülmények fokozatos javítását. Igényünk a dinamikus fejlődés, az állandó megújulásra való törekvés az eredményesebb, hatékonyabb gazdálkodás érdekében.

Szlogen:
„Várost Építünk!"

Menedzsment szervezet: 
Szélyes Domokos - vezérigazgató
Barsi Béla - műszaki igazgató
Kmetti Attila - gazdasági igazgató
 
2013 © Miskolc Holding Zrt.