Miskolc Holding Zrt.

MIVIKÖ Miskolc Kft.

Tevékenység: 

Közműhálózatok állapotvizsgálata: vezetékhálózatok ipari kamerás vizsgálata, tömörségvizsgálat, nyomásvizsgálat.

  • Csatornaközmű hálózatok karbantartása, tisztítása, dugulás elhárítás.
  • Települési és egyéb folyékony hulladékok szállítása.
  • Vízveszteség elemzés, rejtett vízszivárgás keresés, tűzoltó vízforrások felülvizsgálata, karbantartása.
  • Közműfelmérés, földmérés, digitális közmű-nyilvántartási rendszer kidolgozása.
  • Környezetvédelmi, vízgazdálkodási fejlesztési tervek, engedélyezések lebonyolítása.
Elérhetőségek: 

Székhely: H-3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
3521 Miskolc, Somlay A. u. 11014/2.
Fióktelephely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119/A.
Telefon/fax: 46/519-349
E-mail: titkarsag@miviko.hu

Rövid cégtörténet: 

2008. március 19-én a Miskolc Holding Zrt. és az osztrák tulajdonú Energie AG Magyarország Vízgazdálkodási Kft. közösen megalapították az Energie AG Miskolc Kft-t, azzal a céllal, hogy Miskolcon új, vízgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos technológiai fejlesztések valósuljanak meg.

2012. december 28-án a Miskolc Holding Zrt. megvásárolta az Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH 50 %-os tulajdonrészét, ezáltal az Energie AG Miskolc Kft. 100 %-os Miskolc Holding Zrt. tulajdonú társaság lett.

2013. február 20-tól a Miskolci Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság névváltozását, MIVIKÖ Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság névvel.

Küldetés: 

A MIVIKÖ Miskolc Kft. küldetése értékes kincsünk, az ivóvíz megóvása és annak hatékony felhasználása.

Szlogen:
„A mi vizünk. Mindennapi életünk.”
 
Menedzsment szervezet: 

Dr. Schweickhardt Gyula ügyvezető

2013 © Miskolc Holding Zrt.