Együttműködünk

E-lakáspályázat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata piaci és költségelven bérbeadott lakásállományának kezelését a Miskolc Holding Zrt. látja el.

A lakáspályázat feltételei:

A pályázaton nagykorú és cselekvőképes személyek vehetnek részt.

Házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak csak közösen nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot az:

 • aki önkormányzati bérlakás bérlője, kivéve a szolgálati lakásokat és a jogi személyt és szervezetet;
 • aki a pályázat megjelenésekor vagy öt éven belül önkényes lakásfoglaló vagy jogcímnélküli lakáshasználó volt, beleértve a lakásban érvényes lakcímmel rendelkező személyeket is, kivéve a Családok Átmeneti Otthonában élőket, a szolgálati lakásban a szerződés lejárta, vagy a feltétel bekövetkezését követően visszamaradókat, valamint azokat, akik a jogviszonyukat időközben bérleti szerződés megkötésével rendezték;  

I. További pályázat feltételek piaci elven működő lakásoknál:

 • akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 

Együttköltözők száma

1 fő

2 fő

3 vagy több fő

Szobaszám

1-1,5 szoba

500 %-át

(142.500.- Ft/fő)

400 %-át

(114.000.- Ft/fő)

300 %-át

(85.500.- Ft/fő)

2 vagy 1+2x0,5 szoba

-

400 %-át

(114.000.- Ft/fő)

300 %-át

(85.500.- Ft/fő)

2,5 vagy több szoba

-

400 %-át

(114.000.- Ft/fő)

300 %-át

(85.500.- Ft/fő)

II. További pályázat feltételek költségelvű elven működő lakásoknál:

A pályázaton pályázóként vehet részt:

 • nagykorú, cselekvőképes magánszemély.

Házastársak, élettársak, bejegyzett élettársak kötelező erővel csak közösen nyújthatnak be pályázatot. A pályázat szempontjából élettársaknak minősülnek azok, akik:

 • együttélésüket legalább két éves közös lakóhely bejelentéssel - okmányirodai igazolással - bizonyítják, vagy
 • közös gyermekük van, vagy
 • élettársi kapcsolatukat az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzéssel igazolják.

Közösen pályázhat továbbá a szülő nagykorú gyermekével.

A közösen pályázók részére - nyertes pályázat esetén – a lakás bérlőtársi jogviszonyban kerül bérbeadásra.

3. Pályázaton együtt költöző családtagként megjelölhető:

 • a pályázó egyeneságbeli hozzátartozója,
 • jogerős bírósági ítélettel a pályázó gondnoksága alá helyezett, együtt költöző személy, illetve a pályázó gyámsága alatt álló személy,
 • a pályázó - orvosi igazolással alátámasztottan - gondozásra szoruló hozzátartozója.

4. Nem nyújthat be pályázatot az,

 • aki nem rendelkezik legalább három éves állandó miskolci helybenlakással, vagy aki nem igazol legalább egy éves, határozatlan időtartamra szóló, folyamatos munkaviszonyt, ahol a munkavégzés helye Miskolc Megyei Jogú Város területén van;
 • aki önkormányzati bérlakás bérlője, kivéve:                        
  • a szolgálati lakásokat;
  • azok a bérlők, akiket a bérbeadó értesített arról, hogy határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejártát követően nem köt újabb határozott időtartamú lakásbérleti szerződést területrendezési, térségfejlesztési vagy más önkormányzati érdekből,
  • azok a jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejárt és a bérbeadó nem kötött újabb határozott időtartamú lakásbérleti szerződést területrendezési, térségfejlesztési vagy más önkormányzati érdekből,
  • azok a bérlők, akiknek a határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejár vagy lejárt és az általuk bérelt lakás átsorolásra kerül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú rendeletének 8. § (1c) bekezdés alapján.
  • (Ezen pályázók esetében érvényességi feltétel, hogy a pályázó korábbi bérleti szerződése egy alkalommal sem került felmondásra a bérbeadó részéről. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázaton való részvételnek nincs halasztó hatálya a lakás kiürítése iránti eljárásokra.)
 • aki a pályázat megjelenésekor vagy öt éven belül önkényes lakásfoglaló vagy jogcímnélküli lakáshasználó volt, beleértve a lakásban érvényes lakcímmel rendelkező személyeket is, kivéve a Családok Átmeneti Otthonában élőket, a szolgálati lakásban a szerződés lejárta, vagy a feltétel bekövetkezését követően visszamaradókat, valamint azokat, akik a jogviszonyukat időközben bérleti szerződés megkötésével rendezték;
 • jogi személy;
 • akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének;

 

Együttköltözők száma

1 fő

2 fő

3 vagy több fő

Szobaszám

1-1,5 szoba

300 %-át

(85.500.- Ft/fő)

200 %-át

(57.000.- Ft/fő)

180 %-át

(51.300.- Ft/fő)

2 vagy 1+2x0,5 szoba

-

200 %-át

(57.000.- Ft/fő)

180 %-át

(51.300.- Ft/fő)

2,5 vagy több szoba

-

200 %-át

(57.000.- Ft/fő)

180 %-át

(51.300.- Ft/fő)

III. További pályázat feltételek fiataloknak kiírt lakásoknál:

1. A pályázaton pályázóként vehet részt:

 • nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki a 35. életévét még nem töltötte  és legalább féléves, folyamatos munkaviszonyt igazol, ahol a munkavégzés helye Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén van és legalább 20.000,-Ft lakáscélú előtakarékossági szerződéssel rendelkezik a bérleti szerződés megkötésének napjáig.
 • Házastársak, élettársak, bejegyzett élettársak kötelező erővel csak akkor nyújthatnak be közösen pályázatot, ha a pályázat benyújtásakor egyikük sem töltötte be a 35. életévét. A pályázat szempontjából élettársaknak minősülnek azok, akik:
 • együttélésüket legalább két éves közös lakóhely bejelentéssel - okmányirodai igazolással - bizonyítják, vagy
 • közös gyermekük van, vagy
 • élettársi kapcsolatukat az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzéssel igazolják.

2. Pályázaton együtt költöző családtagként megjelölhető:

 • a pályázó gyermeke,
 • jogerős bírósági ítélettel a pályázó gondnoksága alá helyezett, együtt költöző személy, illetve a pályázó gyámsága alatt álló személy,
 • a pályázó - orvosi igazolással alátámasztottan - gondozásra szoruló hozzátartozója.

3. Nem nyújthat be pályázatot az,

 • aki a 35. életévét már betöltötte vagy nem rendelkezik legalább féléves, folyamatos munkaviszonnyal, ahol a munkavégzés helye Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén van vagy nem rendelkezik legalább 20.000,-Ft lakáscélú előtakarékossági szerződéssel bérleti szerződés megkötésének napjáig.
 • aki önkormányzati bérlakás bérlője, kivéve:             
  • akinek a bérleti jogviszonya munkaviszonyon vagy szolgálati jogviszonyon alapul;
  • azok a bérlők, akiket a bérbeadó értesített arról, hogy határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejártát követően nem köt újabb határozott időtartamú lakásbérleti szerződést területrendezési, térségfejlesztési vagy más önkormányzati érdekből,
  • aki a lakást ideiglenes elhelyezés alapján bérli,
  • azok a jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejárt és a bérbeadó nem kötött újabb határozott időtartamú lakásbérleti szerződést területrendezési, térségfejlesztési vagy más önkormányzati érdekből,
  • azok a bérlők, akiknek a határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejár vagy lejárt és az általuk bérelt lakás átsorolásra kerül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú rendeletének 8. § (1c) bekezdés alapján.
   (Ezen pályázók esetében érvényességi feltétel, hogy a pályázó korábbi bérleti szerződése egy alkalommal sem került felmondásra a bérbeadó részéről. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázaton való részvételnek nincs halasztó hatálya a lakás kiürítése iránti eljárásokra.)
 • aki a pályázat megjelenésekor vagy öt éven belül önkényes lakásfoglaló vagy jogcímnélküli lakáshasználó volt, beleértve a lakásban érvényes lakcímmel rendelkező személyeket is, kivéve a Családok Átmeneti Otthonában élőket, a szolgálati lakásban a szerződés lejárta, vagy a feltétel bekövetkezését követően visszamaradókat, valamint azokat, akik a jogviszonyukat időközben bérleti szerződés megkötésével rendezték;
 • jogi személy;
 • akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének;

 

Együttköltözők száma

1 fő

2 fő

3 vagy több fő

Szobaszám

1-1,5 szoba

500 %-át

(142.000.- Ft/fő)

400 %-át

(114.000.- Ft/fő)

300 %-át

(85.000.- Ft/fő)

2 vagy 1+2x0,5 szoba

-

400 %-át

(114.000.- Ft/fő)

300 %-át

(85.000.- Ft/fő)

2,5 vagy több szoba

-

400 %-át

(114.000.- Ft/fő)

300 %-át

(85.000.- Ft/fő)

IV. További pályázat feltételek nyugdíjasoknak kiírt lakásoknál:

1. A pályázaton pályázóként vehet részt:

 • nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki az öregségi teljes nyugdíjra a nyugdíjfolyósító szerv határozata alapján jogosult.

Házastársak, élettársak, bejegyzett élettársak kötelező erővel csak akkor nyújthatnak be együtt pályázatot, ha mind a ketten öregségi nyugdíjban részesülnek. A pályázat szempontjából élettársaknak minősülnek azok, akik:

 • együttélésüket legalább két éves közös lakóhely bejelentéssel - okmányirodai igazolással - bizonyítják, vagy
 • közös gyermekük van, vagy
 • élettársi kapcsolatukat az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzéssel igazolják.

Közösen pályázhat továbbá a szülő nagykorú gyermekével, ha mindketten az öregségi teljes nyugdíjra jogosultak.

A közösen pályázók részére - nyertes pályázat esetén – a lakás bérlőtársi jogviszonyban kerül bérbeadásra.

2. Nem nyújthat be pályázatot az,

 • aki nem jogosult az öregségi teljes nyugdíjra;
 • aki önkormányzati bérlakás bérlője, kivéve:              
  • akinek a bérleti jogviszonya munkaviszonyon vagy szolgálati jogviszonyon alapul;
  • azok a bérlők, akiket a bérbeadó értesített arról, hogy határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejártát követően nem köt újabb határozott időtartamú lakásbérleti szerződést területrendezési, térségfejlesztési vagy más önkormányzati érdekből,
  • aki a lakást ideiglenes elhelyezés alapján bérli,
  • azok a jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejárt és a bérbeadó nem kötött újabb határozott időtartamú lakásbérleti szerződést területrendezési, térségfejlesztési vagy más önkormányzati érdekből,
  • azok a bérlők, akiknek a határozott időtartamú lakásbérleti szerződésük lejár vagy lejárt és az általuk bérelt lakás átsorolásra kerül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú rendeletének 8. § (1c) bekezdés alapján.
   (Ezen pályázók esetében érvényességi feltétel, hogy a pályázó korábbi bérleti szerződése egy alkalommal sem került felmondásra a bérbeadó részéről. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázaton való részvételnek nincs halasztó hatálya a lakás kiürítése iránti eljárásokra.)
 • aki a pályázat megjelenésekor vagy öt éven belül önkényes lakásfoglaló vagy jogcímnélküli lakáshasználó volt, beleértve a lakásban érvényes lakcímmel rendelkező személyeket is, kivéve a Családok Átmeneti Otthonában élőket, a szolgálati lakásban a szerződés lejárta, vagy a feltétel bekövetkezését követően visszamaradókat, valamint azokat, akik a jogviszonyukat időközben bérleti szerződés megkötésével rendezték;
 • jogi személy;
 • akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének;

Nyugdíjas költségelvű és piaci pályázat esetén a fentiekben már leírt költségelvű és piaci jövedelem táblázat érvényes.