Együttműködünk

Általános közzétételi kötelezettségek: MIVIKÖ Miskolci Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi Kft.

A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat
A Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi Kft. elérhetőségi adatai Elérhetőségek
Ügyfélszolgálati kapcsolatok Ügyfélszolgálat
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A társaság irányítása
III. A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
adat megnevezése adat
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.5. Lapok
I. Lapok NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Tevékenységi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Észak Magyarországi Környezetvédmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Korményhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Vonatkozó jogszabályok

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Alapító okirat (hatályos)

Alapító okirat 2016. évi 2. sz módosítása

Alapító okirat (megelőző)

Szervezeti és Működési Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
III. Közszolgáltatások NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IV. A szerv nyilvántartásai NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
V. Nyilvános kiadványok NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VI. Döntéshozatal, ülések NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VIII. Pályázatok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk JELENLEG NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IX. Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények

Közlemények

 
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje


 

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjéről

 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Titkárság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Elérhetőségek
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dienes Gabriella
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Értékesítés nettó árbevétele:


2014 üzleti év: 297 502 eFt


2013. 10-2013.12. üzleti év: 67 518 eFt     


2013. üzleti év: 281 686 eFt


2012. üzleti év: 246 608 eFt


2011 üzleti év: 267 494 eFt

Üzleti tevékenység eredménye:


2014 évi üzleti év: 16 982 eFT


2013. 10-2013.12. üzleti év: 304 eFt 


2013. üzleti év: 14 188 eFt


2012 üzleti év: 1 088 eFt


2011 üzleti év: 15 562 eFt

V. Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei- KSH adatszolgáltatás 2013

Közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei- KSH adatszolgáltatás 2014 II.hónap

Közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei- KSH adatszolgáltatás 2014 III.hónap

Közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei- KSH adatszolgáltatás 2014 V.hónap

Közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei- KSH adatszolgáltatás 2014 VI.hónap

Közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei- KSH adatszolgáltatás 2014 VIII.hónap

 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2015. év üzleti év beszámoló és eredménykimutatás: beszámoló » | kiegészítő melléklet

2014. év üzleti év beszámoló és eredménykimutatás: beszámoló » | kiegészítő melléklet

2013. október-2013. december üzleti év beszámoló és eredménykimutatás: beszámoló » | kiegészítő melléklet »

2012-2013 üzleti év éves beszámoló és eredmény-kimutatás: beszámoló » | kiegészítő melléklet »

2011-2012 üzleti év éves beszámoló eredmény-kimutatása

2011-2012 üzleti év mérleg

2011-2012 üzleti év éves beszámoló kiegészítő melléklet

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2017. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2016. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2016. III. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2016. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2016. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2015. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2015. III. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2015. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2015. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai 

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2014. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. III. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2014. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2014. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A MIVIKÖ Miksolc Kft.  2013. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2013. III. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2013. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A MIVIKÖ Miskolc Kft.  2013. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A MIVIKÖ Miskolc Kft-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2017 I. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2016. IV. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2016. III. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2016. II. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2016. I. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2015. IV. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2015. III. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2015. II. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2015. I. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2014. IV. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2014. III. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2014. II. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2014. I. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2013. IV. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2013. III. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2013. II. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinak illetménye 2013. I. negyedévre

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. I. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. IV. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. III. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. II. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. I. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. IV. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. III. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. II. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. I. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. IV. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. III. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. II. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. I. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. IV. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. III. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. II. negyedévre

A MIVIKÖ Miskolc Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. I. negyedévre

II. Támogatások NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
adat megnevezése adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Szerződések nyilvános adatai
IV. Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei NINCS A MIVIKÖ MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Munkahelyi képzések a MIVIKÖ Miskolc Kft.-nél azonosító szám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0690, támogatási szerződés
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

MIVIKÖ Miskolc Kft. 2017. évi közbeszerzési terve | keletkezett: 2017. 04. 21. | közzétéve: 2017. 04. 21.

MIVIKÖ Miskolc Kft. 2016. évi közbeszerzési terve

MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. évi közbeszerzési terve

MIVIKÖ Miskolc Kft. 2015. évi közbeszerzési terve | keletkezett: 2015. 02. 27. | közzétéve: 2015. 03. 26.