Együttműködünk

Nyugdíjasház

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és képviseletében eljáró Miskolc Holding Zrt.

bérbeadásra meghirdeti

 az Eperjesi u. 5. szám,  illetőleg a  Szentpéteri kapu 101/A. szám alatti

NYUGDÍJASHÁZAK

1 szobás, összkomfortos, önkormányzati bérlakásait.

A Nyugdíjasok Háza a nyugdíjasok, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyek, házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak határozatlan idejű elhelyezésére szolgáló, költségelven bérbe adandó lakásokat magába foglaló épület.

A nyugdíjasok házában történő elhelyezésre az jogosult, aki:

  • nyugdíjas, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte;
  • önmaga ellátására képes;
  • legalább három éves miskolci lakóhellyel rendelkezik;
  • az egy főre eső nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének - 1 fő esetében – 250 %-át (71.250.-Ft), míg 2 fő esetében - 150 %-át  (42.750.-Ft/fő). 
  • vállalja a rendelet szerinti bekerülési költség megfizetését, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj megfizetését.
  • akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el a meghatározott jövedelemhatárt, de egyeneságbeli leszármazója közokiratban kezességet vállal a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségek – így különösen a bérleti díj, a használati díj, a jelen rendeletben meghatározott külön szolgáltatások, a lakás fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjak – teljesítésére és ezt a lakás átadásáig a bérbeadó rendelkezésére bocsájtja. A kezesség vállalásának feltétele, hogy a fizetendő bérleti díj mértéke ne haladja meg a kezesként fellépő személy nettó jövedelmének 30%-át. A jövedelem vizsgálatára a lakáspályázatoknál leírtak irányadóak.

Fizetendő költségek

Igénylési díj

Az igényléssel egyidejűleg 10.000.-Ft igénylési díjat kell megfizetni.

Amennyiben az igénylő elhelyezését nem kéri, a befizetett igénylési díjat elveszti.

A bekerülési költség összege nyugdíjasok házában

A nyugdíjasházba történő beköltözés feltétele a bekerülési költség megfizetése az alábbiak szerint:

Nyugdíjasház neve

Önkormányzati bérlakással rendelkezők esetén fizetendő bekerülési költség

Magántulajdonú lakáscélú ingatlannal vagy egyéb ingatlan használatra jogosító jogcímmel rendelkezők esetében fizetendő bekerülési költség

Eperjesi u. 5. szám

300.000.-Ft

500.000.-Ft

Szentpéteri kapu 101/A.

200.000.-Ft

400.000.-Ft

 

Az óvadéki díj

A bérleti szerződés megkötésének feltételeként a kijelölt bérlő köteles 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizetni szerződési biztosítékként a bérbeadó részére.

További feltételekről a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2021.(VIII.31.) számú rendeletének 33 §- a rendelkezik.

 

Eperjesi u. 5.

nyudijashaz eperjesi
Eperjesi u. Épület Ny-i oldal
nyudijashaz eperjesi
Eperjesi u. Földszinti előtér
Eperjesi u. Harmadik emeleti társalgó

Szentpéteri kapu 101/A

szentpeteri kapu
Szentpéteri kapu udvar
Szentpéteri kapu épület a bejárat felöl