Együttműködünk

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Tevékenység

Közterület-gondozás

 • Miskolc város napi, rendszeres takarítása, tavaszi és őszi nagytakarítás, illegális szemét elszállítása
 • parkgondozás, parkfenntartás, virágosítás, parlagfűirtás, növényvédelem
 • virágtartók, kandeláberek, virággúlák kihelyezése, gondozása
 • fűnyírás, gondozatlan területek kaszálása, lombgereblyézés, gallyazás, fakivágás
 • síktalanítás, hóeltakarítás, szóróanyag biztosítása
 • rágcsáló- és szúnyogirtás
 • Szinva- és Hejő patak medrének karbantartása

Út, híd, belvíz-létesítmények kezelése

 • KRESZ-, utcanév- és információs táblák kihelyezése, kátyúzás, útellenőri szolgálat
 • járdák, lépcsők, korlátok, hidak, aluljárók karbantartása, akadálymentesítése
 • bel- és külterületi zúzalékos utak karbantartása
 • ár- és belvízvédelem, katasztrófa elhárítás
 • önerős lakossági beruházások ügyintézése

Speciális tevékenységek

 • Állategészségügyi telep fenntartása
 • Piacüzemeltetés
 • Temetőgondnokság
 • Miskolci Állatkert és Kultúrpark üzemeltetése

Közfoglalkoztatási programok

 • közcélú foglalkoztatás
 • közhasznú foglalkoztatás

Kivitelezési szolgáltatások

 • parkolók, autóbuszöblök kivitelezése
 • ülőbútor gyártása, szemetes edények kihelyezése, buszvárók karbantartása- építése, játszóterek fenntartása- EU szabvány szerintiek telepítése, szökőkutak, köztéri órák, illemhelyek üzemeltetése, karbantartása
 • városi rendezvények előkészítése, az ezzel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása

Elérhetőségek

Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 57.
Telefon: +36 46 412 611
Fax: +36 46 412 618
E-mail: varosgazda@varosgazda.hu
Web: http://www.varosgazda.hu

Rövid cégtörténet

2000. február 23.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-t Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre társadalmi közös szükségletek kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül - szolgáló tevékenység folytatására.

2006. július 6.
A tulajdonosi jogokat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

2015. szeptember 30.
A Miskolci Agrokultúra Kft. a városi tulajdonban lévő mezőgazdasági területek hasznosítására alakult 2012-ben. A rét-, erdő-, szántógazdálkodás és állattenyésztés idővel kereskedelmi tevékenységgel, valamint fóliasátras zöldségtermesztéssel bővült. Ellenőrzött minőségű, magas tápértékű zöldségekkel és kolbászkészítményekkel a miskolci közétkezetésben is jelen van a cég. Azaz ezen a néven csak volt. Az Agrokultúra ugyanis szeptember 30-ával beolvadt a Miskolci Városgazda Kft.-be. A célszerű és logikus döntést oka, hogy a többségében közfoglalkoztatottakat alkalmazó cég így ahhoz a Miskolci Városgazda Kft.-hez került, amely a városban amúgy is a legnagyobb közfoglalkoztató. A „beolvadás” nem érinti a mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységet, azokat a Városgazda viszi tovább.

2016. december 31.
A Régió Park Miskolc Nonprofit Kft. jogutódja lett, mivel a Régió Park Miskolc Nonprofit Kft. 2016. december 31. napjával egyesült a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-vel és beolvadás útján megszűnt.

Küldetés

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. küldetése, hogy a város gazdájaként aktívan, környezetbarát módon; a városunk igényes, vendégváró, otthonos megjelenését biztosítva; minden érintettel nyitottan, kezdeményező-készen együttműködve részt vegyen Miskolc városképének alakításában.

Menedzsment szervezet

Osváth Zoltán – ügyvezető