Együttműködünk

Általános közzétételi kötelezettségek: Miskolci Városfejlesztési Kft.

Szerződések

A Miskolci Városfejlesztési Kft. ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseinek listája.

Ssz. Szerződés kelte Szerződő partner Szerződés tárgya Szerződés értéke / Ft (nettó)
1. 2012.06.11. MGM Mérnök és Szolgáltató Iroda Kft. Miskolc város hosszú távú közlekedésfejlesztési terveiről szóló kormány előterjesztéshez szükséges anyagok továbbá az ahhoz kapcsolódó KÖZOP pályázat benyújtásához szükséges műszaki-szakmai munkarészek összeállításában való közreműködés:
-fejlesztési projektek szakmai tartalmának meghatározása;
- szükséges szakmai egyeztetések lefolytatása;
- közlekedésfejlesztési koncepció alapján a szükséges fejlesztések megvalósításának szakmai megalapozása;
- kormány előterjesztés szakmai részének megírása;
- a kormányhatározatba foglalt egyéb projektek esetében a szükséges módosítások végrehajtása
6.600.000.-
2. 2014.12.08. Bankó Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. Népkerti felnőtt fitnesz park kivitelezési munkái és eszközök beszerzése, üzembehelyezése 7.848.000.-
3. 2014.12.19. Miskolc MJV Önkormányzata Népkerti felnőtt fitnesz park térítésmentes átadása 7.848.000.- 
4. 2015.08.13. Midmar Kft. Lillafüred gyógyhelyfejlesztési projekthez kapcsolódó gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítése 5.000.000.-
5. 2017.02.27. Miskolc Autóház Kft. Skoda Octavia Combi Style 1.4 TSI gépjármű 5.659.488.-
6. 2017.03.18. Miskolc Autóház Kft. Skoda Octavia Style 1,4 TSI DSG gépjármű 5.840.591.-

 

A Miskolci Városfejlesztési Kft. működésével kapcsolatos dokumentumok

Éves beszámolók, üzleti jelentések, mérlegbeszámolók, könyvvizsgálói jelentések, közbeszerzési tervek.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Közbeszerzési Terv

 

A szervezetről

A Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a Miskolci Városfejlesztési Kft. képviselője és a beszámoló aláírója Lengyel Katalin ügyvezető.

Belső ellenőrzés
A gazdálkodás belső ellenőrzéséért elsősorban a vezető felelős. A Miskolci Városfejlesztési Kft.-nél 3 tagú felügyelőbizottság működik, amely saját ügyrendje alapján ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, Számviteli Politikája, Gazdálkodási Szabályzata, valamint egyéb belső szabályzata alapján.

Tulajdonosi szerkezet
A cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2009. április 24.-i 05-09-017547/4 sz. határozatával jegyzett be. A társaság alapító okiratát a 2009. április 16-án megtartott Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a III-58/31.412-1/2009 sz. határozatával fogadta el.

A társaság tulajdonosai:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (83%)
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Miskolc Holding Zrt. (17%)
3525 Miskolc, Hunyadi u. 5.

Felügyelőbizottsági tagok

Dr. Kapás Katalin
Szélyes Domokos
Lenártek András

Közérdekű adatok
2009. évi CXXII. törvény értelmében nyilvánosságra hozandó adatok:

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
Neve: Lengyel Katalin Mária
Tisztsége: ügyvezető
Személyi alapbér (bruttó): 700.000 Ft
Végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama munkaviszony megszűnése: Mt. 88§ szerint. Ha a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy a határozott idő eltelte folytán szűnik meg a munkaviszony, a munkavállaló 6 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű juttatásra jogosult.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSA
Elnök megbízási díja: bruttó 100.000 Ft
Tagok megbízási díja: bruttó 60.000 Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: -