Együttműködünk

TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 - Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkozatási Paktum Programja

Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 számú Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja című projekt keretében helyi illetve térségi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programokat valósít meg konzorciumot alkotva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal és a Miskolc Holding Zrt-vel, szorosan együttműködve a foglalkoztatási együttműködésben résztvevő partnerekkel, cégekkel. A program eredményeként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata növelni kívánja a helyi foglalkoztatás szintjét és elősegíteni a város gazdaságának fejlődését.

A projektről

A program társadalmi-gazdasági jelentősége, hogy a vállalatok, megfelelő kompetenciákkal és képzettséggel rendelkező munkaerőhöz jutnak, a hátrányos helyzetű célcsoportokban csökken a munkanélküliség, nő a foglalkoztatottság, ami a térségben működő vállalkozások humánerőforrásának biztosításához és a gazdaság versenyképességének növekedéshez vezet. A fejlesztések eredményeként valós munkaerő-piaci igényeken alapuló képzési és támogatási rendszer jön létre, fenntartható módon javítva a város foglalkoztatási mutatóit.

A megvalósítására 2016. szeptember 1. és 2022. március 31. között kerül sor. A projekt keretében elvárt eredmény, hogy 2014 fő kerüljön bevonásra munkaerő-piaci programokba. A foglakoztatás színvonalának növelésére 2,943 milliárd forint áll rendelkezésre. 

Foglalkoztatási együttműködés

A program megvalósítói foglalkoztatási együttműködést – paktumot – kívánnak létrehozni, melynek célja, hogy a város és annak vonzáskörzetére kiterjedően együttműködés, partnerség alakuljon ki a munkaerőpiac érintett szervezetei, intézményei között. A paktum közösen kidolgozott foglalkoztatási stratégia mentén, a valós munkaerő-piaci keresleten és kínálaton alapuló képzési, oktatási és humán fejlesztési, illetve foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

 • Paktumszervezet

A paktumszervezet

 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
 • Miskolc Holding Zrt. 
 • valamint a gazdasági élet és vállalatok képviselői,
 • képzési és civil szervezetek együttműködésével jön létre.

A projekt keretében munkaerő-piaci helyzetelemzés készítésére, foglalkoztatási stratégia kidolgozására és foglalkoztatási fórumok szervezésére kerül sor. 

 • Foglalkoztatási stratégia

A foglalkoztatási stratégia megvalósítása során képzések, humán szolgáltatások (egyéni és csoportos tanácsadás, toborzás, mentorálás), valamint a munkáltatók részére foglalkoztatást bővítő támogatások biztosítására kerül sor. A programnak része a befektetés-ösztönzési tevékenység, és a vállalkozási (start-up) tanácsadás is.

 • Célcsoport

Közvetlen célcsoport:

 1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
 2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 3. 50 év felettiek
 4. GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható - Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetetteknek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap.
 7. Megváltozott munkaképességű személyek
 8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 9. Közfoglalkoztatottak 
 10. A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek is, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén).  

Cél a közvetlen célcsoport foglalkoztatásban való elhelyezkedésének biztosítása.

Közvetett célcsoport: a projekt közvetett célcsoportja azok a munkáltatók, akiknél az álláskeresők elhelyezkedését ösztönözzük, illetve azon szervezetek, akinek a munkáját, fejlődését szakmai együttműködési hálózat szervezése, tanácsadás és szakmai fórumok szervezése révén segítjük.

További információ  a projektről elérhető: itt

2020.07.21-én tartott toborzónapról részletes leírás: itt

A vírus után újranyitott Paktumirodáról részletes leírás: itt

Pályázat adatai
A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2016.09.01.
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése 2022.12.31.
A szerződött támogatás összege bruttó 2.943.000.000 Ft
Támogatási intenzitás 100%